Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči , da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Kupec naročenega blaga v spletni trgovini fede-amore.si, ima v skladu s prej navedenim zakonom, pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči na e-naslovs info@e-perte.com, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.
O nameravanem vračilu nas pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail info@e-perte.com.
Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Rok začne teči en dan po datumu prevzema naročenega blaga. V namen odstopa od pogodbe lahko potrošnik neobvezno uporabi priložen vzorčni odstopni obrazec. Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, nespremenjeno in v originalni embalaži.
Podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, v kolikor pa se kupec strinja pa se vplačani znesek naročenega blaga vrne na TRR uporabnika. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu po predhodnem dogovoru izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
Vrnjeno blago pošljite na naslov: Pixel s.p., Vlahovičeva 43, 6280 Ankaran
Prosimo, da nas pred vračilom blaga obvestite na e-naslov: info@e-perte.com
Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe:

  1. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
  2. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
  3. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
  4. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
  5. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
  6. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
  7. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
  8. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
  9. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Obrazec odstop od pogodbe:
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf